Svenska Skolan
Frankfurt am Main
Kassel
Bra att känna till.
   
 


Hej alla föräldrar och skolbarn,

Svenska skolan erbjuder undervisning för barn i Frankfurt (och Kassel). Undervisningen, som bedrivs på uppdrag av Skolverket i Sverige, följer Skolverkets kursplan och omfattar: svenska språket; läsa, förstå, tala och skriva samt svensk historia, geografi, kultur och samhällskunskap.

Skolan i Frankfurt am Main har sina undervisningslokaler i Svenska Kyrkan.

Information om anmälan

AnmälningsformulärSchemat f.o.m. skolåret 2017 / 2018 -- undervisningstillfällen i Frankfurt hittas genom denna lšnk


För mer information kontakta Anna Stockmann via email:
svenska.skolan.i.frankfurt@t-online.de

Kolla (för säkerhets skull) gärna vår alternativa sida: http://www.svenskakyrkan.se/frankfurt/svenska-skolan

Styrelsen


För ytterligare information kan ni gärna ringa till kyrkan: +49(0)69-56 65 56