Svenska Skolan
Frankfurt am Main
Kassel
Bra att känna till.
Impressum/Disclaimer/Datenschutz
   
 


Adresser till skolor i Tyskland: Sveriges Ambassad i Berlin. http://www.swedenabroad.com/Page____48282.aspx 

Adresser till skolor i Tyskland (Europa): Skolverket i Sverige.            http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.3206/2.1569/2.2465/2.2693/adresser-i-europa-1.10609 
Bra sidor:

Svensk Utlandsundervisnings Förening: http://www.suf.c.se/   - SUF - är en intresseorganisation för föräldraföreningar eller andra huvudmän, som anordnar svensk, statsunderstödd, undervisning utomlands för närmare 6000 elever.


Sofia Distans: http://www.sofiadistans.nu/                               Sofia Distansundervisning bedriver undervisning i årskurs 6-9.
Undervisningen sker via dator och de erbjuder samtliga ämnen.
De följer grundskolans kursplaner och betygskriterier och eleverna får betyg i åk 8-9


Riksföreningen Sverigekontakt: http://www.sverigekontakt.se/  Sverigekontakt är en förening med medlemmar över hela världen som är förenade i sitt intresse för Sverige, svenskt språk och svensk kultur.


Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket: http://www.sshl.se/         SSHL är en riksinternatskola som vänder sig till utlandssvenska och hemmasvenska elever vilka söker en trygg och stimulerande skoltid i internatmiljö.

Vare sig man är ute på resa, arbetar eller bor utomlands behöver man ibland en fast punkt i tillvaron där man känner sig hemma och får tala sitt modersmål. En plats där man kan möta nya vänner och uppleva gemenskap och trygghet men också, inte minst viktigt, dela sorg och få stöd i svåra stunder.
http://www.svenskakyrkan.se/frankfurt


Skolresor:

Skolan gör skolresor till Sverige eller till platser med svensk anknytning i Tyskland.    Vi besökte bla minnesplatsen i Lützen, en bit svensk historia i vår närhet. Minnesplatsen och Gustav ll Adolfs minne vårdas av Stftelsen Lützenfonden som även svarar för en sakkunnig lektion för våra elever.             http://www.sverigekontakt.se/?id=251 


Skolan tackar för stöd från:

Mezzosopran Jenny Carlstedt. http://www.jennycarlstedt.com/ 

Hovsångerskan Helena Döse. www.helena-doese.com

Schwedisches Honorarkonsulat med Honorarkonsul Dr. Christian Bloth. www.msa.se

 

Skolans läromedel kommer från Sverige:


Hette tidigare "Bonnier Utbildning" är en av de större aktörerna på den svenska läromedelsmarknaden.   http://www.sanomautbildning.se 


Bokförlaget Natur & Kultur ger ut böcker för den allmänna bokmarknaden, läromedelsmarknaden och högskolan.             http://www.nok.se/